Tävling

Som nybliven medlem i Brukshundklubben är det oftast kursverksamheten man kommer i kontakt med. Men hos Brukshundsklubbarna och dess medlemmar ägnas mycket tid också åt tävling med hund och det arbete som föregår tävlandet.

Många hundar har, kanske som ett resultat av målmedveten avel, ett behov av att samarbeta med människan. Detta behov kan uppfyllas genom att ägaren tränar och tävlar med sin hund.

All dressyr och träning inom Svenska Brukshundklubben bygger på hundens naturliga förutsättningar. Träningen skall vara lustbetonad för såväl hund som förare. Som grund måste det finnas en god relation mellan hund och förare, likaså en god allmänlydnad. I dressyrpolicyn finns bra fakta.

På kurs kan du redan från valpålder lära dig hur du arbetar med att utveckla samarbetet mellan dig och din hund. Därefter kan man fortsätta med att träna de grenar man finner intressanta och som hunden visar sig vara lämpad för.

Så gott som alla hundar går att träna, om än kanske inte till absolut toppnivå. Resultatet beror i stor utsträckning på förarens fantasi och tålamod!

På Svenska Kennelklubbens hemsida och Svenska Brukshundklubbens hemsida finns fler roliga sporter för dig och din hund.

 

Bruksprov
Omkring 10 000 starter görs varje år i de olika bruksgrenar som lokala klubbar inom Svenska Brukshundklubben arrangerar runt om i landet.

För att delta på bruksprov gäller att de raser som inte ingår i Svenska Brukshundklubbens avelsansvar har rätt att starta på bruksprov efter att ha genomfört BPH. Tidigare var kravet för samtliga raser att de skulle ha ”känd mental status” genom deltagande på MH, Mentalbeskrivning hund, men det kravet omfattar nu endast SBKs raser.
När det gäller MH
krävs att hund över 18 mån har genomfört ett s k MH (Mentalbeskrivning Hund) för att få tävla vid bruksprov. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan hund och ägare går igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter. Här kan du läsa mer om hur det går till och var du kan hitta närmsta klubb som arrangerar MH.

I fyra olika klasser - från appellklass via lägre- och högreklass till elitklass -  kontrolleras hundens färdigheter. Gemensamt för de olika nivåerna är att hunden prövas dels i lydnadsprov, dels i fältprov även kallad "special". Då hunden nått tillräckligt bra resultat i såväl lydnadsprov som i specialen i en nivå, flyttas den upp till nästa. I elitklass tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion, Svenskt Brukschampionat (SE BCH). Årligen arrangeras också SM, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

Lydnadsprogrammet i appellklass består av grundläggande moment som att gå fot, apportering, hopp och platsliggning. För varje klass ökar sedan svårighetsgraden.
 

Förutom lydnadsmomentet genomför alla ekipage en specialgren (fältprov). Det finns fyra specialgrenar; skydd, sök, spår och rapport. Alla specialgrenar skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill man träna och tävla i bruksprov kan man alltså hitta en gren som passar hunden speciellt bra.
 

Svenskskydd (skh-gr)
Skyddshunden tävlar i grenen som kallas för Svenskskydd. Här iscensätter man ett angrepp där hunden skall försvara och skydda sin förare. Hunden ska också visa att det klarar att förfölja, gripa och bevaka en figurant. I skydd får bara bruksraser tävla och det krävs en speciell licens för att få tävla. Skydd är en tuff sport som är spännande att titta på. Hundarna kan se farliga ut, men rätt tränade hundar är snälla familjehundar som ser skyddet som sin favoritlek.

 

Sök (sök-gr)
Sökhunden har utvecklats från sjukvårdshundar som i början av 1900-talet användes för att leta rätt på skadade personer i krigshärjade områden. Idag används sökhunden vid t ex skallgång efter försvunna personer. I tävlingssammanhang ska hunden leta efter gömda personer, figuranter, inom ett avgränsat område och kunna visa föraren var dessa finns - antingen som skall- eller rullhund. I appellklass ska hunden inom 5 min (effektiv tid) hitta och visa på två figuranter inom ett område som är 100 meter brett och 50 meter långt, i elitklass handlar det om tre personer i ett starkt kuperat skogområde som är 100 meter brett och 300 meter långt och här är maxtiden 17 min (effektiv tid).

 

Spår (sph-gr)
Spårhunden skall följa ett spår där en människa har gått. Spårhundens färdigheter är mycket användbara och används flitigt av både polis och militär, men också jägare där jakthundar tillämpar samma princip för att spåra vilt. I appellklass ska hunden följa ett icke förarspår på 300 meter och med två vinklar som är ca 45 min gammalt, i elitklass ska spåret vara uppemot två timmar gammalt och 1500 meter långt med många svårigheter på vägen. Hunden har här 40 min på sig att hitta sina 8 apporter (som endast i elitklass består av skogspinnar).

 

Rapport (rph-gr)
Rapporthunden användes ursprungligen i försvaret för att springa med meddelanden mellan olika förband. De meddelanden som skulle skickas fanns i en behållare som var fäst vid hundens halsband. I den här grenen sätts hundens alla sinnen på prov då den skall klara att springa självständigt en längre sträcka och snabbt kunna spåra och hitta sina båda förare som väntar på olika stationer. I appellklass ska hunden springa 2 x 500 meter på max 7 min, i elitklass springer hunden sammanlagt över sex kilometer och maxtiden är 36 min.

 

I "Regelverket för bruksprov" står alla moment med förklaringar och koefficienter och vilka krav och poäng som gäller för de olika klasserna.  Finns också att köpa på klubben, se klubbartiklar för mer info.

 

Lidköpings Brukshundklubb arrangerar både kurser, träningar, tävlingar och klubbmästerskap i bruks.

 

 

IPO/BHP, BSL och BSP
Svenska Brukshundklubben har även tävlingar i IPO/BHP (Internationell Prövnings Ordning/BruksHundProv) som är en kontinental variant till vår skyddshund. I IPO/BHP ingår skyddsarbete, spår och lydnad. Det är främst våra rasklubbar som arrangerar tävlingar i IPO. I BSL (Brukshundprov Spår Lydnad) ingår endast spår och lydnad. BSP (Brukshundprov Spår) är ett rent spårprov.

 

I "Regelverket för IPO" finns alla regler som gäller fr o m 2017-01-01.

 

IPO-R är en form av bruksprov som på senare år blivit mycket populär. I Sverige kan man starta i grenarna spår, ytsök och ruinsök. Alla grenar är öppna för vem som helst. Du behöver inte ha utbildat en räddningshund för att kunna delta. IPO-R regler fr o m 2017-01-01 finns här. Lidköpings Brukshundklubb har arrangerat tävlingar de senaste åren, mer information här.

 

 

Lydnadstävling
Alla hundar, även blandraser har rätt att delta på lydnadstävlingar, även de som inte är registrerade hos Svenska Kennelklubben (SKK) kan delta genom att ansöka om en tävlingslicens.
De flesta tävlingar går i Svenska Brukshundklubbens regi, men lydnadstävlingar förekommer även hos andra specialklubbar och i samband med utställningar. Tävlingarna är utformade så att hänsyn tas till hundens storlek vid t ex hoppmomentet.

 

Fr o m 2017 tävlar man med hunden i fyra olika klasser -  startklass, klass 1, 2 och 3- där svårigheterna ökar successivt för varje klass. Startklass består av grundläggande vardagslydnadsmoment såsom fotgående, hopp och stanna på kommando. För att få starta i en högre klass, "flyttas upp", krävs minst ett 1:a pris. 1:a priset har inget med placeringen på tävlingen att göra utan är helt enkelt den poänggräns som satts för att få lov att ta ett steg uppåt i klasserna.
 

Man kan också välja att stanna kvar i en klass och försöka få tre 1:a priser och då kan man ansöka om titeln LD. Vid tre 1:a priser i klass 3 kan hunden bli Lydnadschampion (SLCH). Även i lydnad arrangeras årligen Svenska Mästerskap, dit den yppersta eliten kvalificerar sig.

 

I "Regelverket för Startklass - klass 2" och "Regelverket för klass 3" finns alla moment förklarade med respektive koefficienter och vilka poäng som gäller för 1:a priser etc. Finns också att köpa på klubben, se klubbartiklar för mer info.

 

Lidköpings Brukshundklubb arrangerar både kurser, träningar, tävlingar  och klubbmästerskap i lydnad.

 

Agility
Agility är en relativt ny och fartfylld tävlingsgren inom Svenska Brukshundklubben. Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England 1987. I mitten av 1980-talet introducerades agility i Sverige och sedan 1987 är det en officiell hundsport med bl a Svenska Mästerskap och championat.

I agilityn kan man tävla både individuellt och i lag. Tävlingarna är öppna för alla hundar över
18 månaders ålder. Agilityn är en modern och publikfriande tävlingsform. Det går fort mellan slalompinnar, på vippbrädor, genom tunnlar och över hinder. Oftast är hunden lika förtjust som publiken och förhoppningsvis hinner även föraren med i de snabba turerna.

Agility är roligt för alla! Och när det är som bäst är det också en uppvisning i avancerad lydnadsdressyr. Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare. Ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad. I agility får man ofta motivationen gratis genom att hunden arbetar fritt och mot nya, spännande utmaningar. Dressyrarbetet handlar här om att balansera explosivitet, fart och precision. Agility är ett bra sätt att få god kontakt med sin hund och förare och hund har roligt tillsammans.

I "Regelverket för agility" kan du läsa mer om regler, olika hinder etc. Finns också att köpa på klubben, se klubbartiklar för mer info.

Lidköpings Brukshundklubb anordnar agility kurser på olika nivåer och hunden skall vara minst 12 månader för att få delta på kurs och ha vuxit färdigt. Hunden bör ha en god grundlydnad innan den går på agilitykurs. Klubben håller inofficiell tävling och träningar sker varje vecka och klubbmästerskap anordnas årligen. Nybörjarcupen är perfekt för dig som inte tävlat officiellt ännu, arrangeras på olika ställen i distriktet under våren, kolla agility sidan för att hålla dig uppdaterad.

 

Rallylydnad
Från 1 juli 2011 är Rallylydnad en officiell tävlingsgren i Sverige med Brukshundklubben som huvudman. Rallylydnad är en sport som har tagit hundsverige med storm och snabbt blivit omåttligt populärt.

Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen skall utföras. Totalt finns det ca 70 moment i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, Avancerad och Mästare. Banan bestäms varje tävling av domaren och ska, efter banvandring, genomföras utan instruktioner från någon funktionär.

Domaren bedömer ekipaget medan de genomför banan, man börjar med 100 poäng från vilka avdrag görs. Föraren får gärna prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat.

I rallylydnad krävs inte ett perfekt fotgående, men det ställer höga krav på samarbete och kontakt. Det är inte tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehagliga kommandon. Föraren får heller inte medvetet vidröra hunden.

Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete - dessutom är det en underhållande hundsport att titta på.

Via träningen ger rallylydnaden dig och din hund en bättre kontakt och du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig. En sådan hund fungerar lika bra i hemmiljö tillsammans med familjen som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Vår erfarenhet visar också att en hund som får arbeta tillsammans med människor mår bättre och är lyckligare. Då rallylydnad inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare.

I "Regelverket för rallylydnad" fr o m 2017-01-01 kan du läsa mer om regler, olika moment etc. Finns också att köpa på klubben, se klubbartiklar för mer info.

 

Besök gärna Svenska Brukshundklubbens hemsida för mer information!

 

 

   


 

Bra att veta inför din första tävling!
Hur anmäler man sig?
Vad skall man ha med sig?

_________________

För våra medlemmar

Regler: (Finns att köpa på klubben, se klubbartiklar för mer info)
Startklass lydnad - klass 2
Lydnadsklass 3
Bruks
Rallylydnad
Agility

IPO
IPO-R
IPO-Nordic Style

Alla tävlingsanmälningar
skall göras genom
SBK tävling (förutom Agility som görs via Sagik Tävling)

Skapar användarkonto gör du enkelt, mer info här.

För agility gäller anmälan via SAgiK Tävling

Klubbens kurser

Klubbens träningar

Klubbens tävlingar i Lydnad och Bruks

Anmälningsavgifter

För mer info om allt som rör tävling besök


_________________
 

Till alla funktionärer

Info om oacceptabelt beteende här

Info om hund som förvaras olämpligt här

_________________
 

Löptikar är välkomna på klubben på vissa områden, läs mer här. Tävlingar där löptik får delta undanhålls från denna regel.

 

 
     
 

  LIDKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB

KONTAKT

BLI MEDLEM

TÄVLINGAR

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

 
    Klubben har drygt 250 medlemmar
  och har drivits ideellt sedan
  starten 1953.
kontakt@lidkopingbk.se
eller se resp. gruppansvarig
BG
5317-4975
Swish 123 173 08 11 (ange vad det gäller och namn)
Klicka här! Klubben arrangerar tävlingar
i bruks (spår och sök), lydnad, agility och IPO-R.
Svenska Brukshundklubben är en specialklubb till Svenska Kennelklubben.  
 

Copyright © 2011 Lidköpings BK - Webmaster Marie Eriksson

Sidan uppdaterad 2017-04-17